Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 24.4. do 1.5.2022 - 17. týden

neděle 24.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Bohuslavice 09:45 Na poděkování za 70let života, Boží požehnání a dar zdraví pro celou rodinu
Březnice 08:00 Za + rodinu Bártovu, Oříškovu a požehnání pro živou rodinu
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 25.4. svátek sv. Marka, evangelisty
Dnes mše sv. není
úterý 26.4. úterý 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
středa 27.4. středa 2. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
čtvrtek 28.4. sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
Dnes mše sv. není
pátek 29.4. svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
sobota 30.4. sv. Zikmunda, mučedníka
Dnes mše sv. není
neděle 1.5. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Bohuslavice 09:45 Za rodiče Ondrovy, Opluštilovy a za živou rodinu.
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za Josefa a Annu Mikeštíkovy a syna

Dnešní neděli 24.4. se koná v Březnici procesí do polí. Vyjděme se modlit za požehnanou úrodu. Odchod od kostela ve 14.00 hodin.

V tomto týdnu v naší farnosti nebudou mše svaté. V případě domluvy pohřbu nebo zaopatřování se obracejte na P. Antonína Ptáčka z Velkého Ořechova - mobil 731 402 062.

Příští neděli 1.5. bude v Březnici první májová pobožnost. Sejdeme se u paní Švajdové u Panny Marie u dubu ve 14.30 hodin.