Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 12.3. do 19.3.2023 - 11. týden

neděle 12.3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
Bohuslavice 09:45 Za rodiče Peléškovy a Jurčovy a Boží ochranu pro živou rodinu.
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + Jaroslava Tomáška, rodiče Tomáškovy, Svozilovy a živou rodinu.
pondělí 13.3. pondělí 3. postního týdne
Salaš 18:00 Za společenství živého růžence.
úterý 14.3. úterý 3. postního týdne
Březnice 06:45 Za dobrodince našeho kostela
středa 15.3. středa 3. postního týdne
Březnice 18:00 Za živou a + rodinu, za dar zdraví a Boží ochranu.
čtvrtek 16.3. čtvrtek 3. postního týdne
Bohuslavice 17:00 Za + Annu Ševčíkovu, manžela Ludvíka a Boží ochranu pro živou rodinu.
pátek 17.3. pátek 3. postního týdne
Březnice 18:00 Za všechny živé a + Josefy v rodině
sobota 18.3. sobota 3. postního týdne
Březnice 07:00 Na úmysl dárce
neděle 19.3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare)
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za rodinu Valouchovu a Zapletalovu a požehnání pro živou rodinu.
Salaš 11:00 Za Miloslava a Miladu Svozilovy a živou rodinu.

Pobožnost křížové cesty v Březnici v neděli 14.30 hodin a v pátek od 17.30 hodin.

Ve středu večer je uzávěrka redakční rady. Prosíme o příspěvky do Našich dědin.

V sobotu bude v Březnici na faře od 9 do 15 hodin příprava dětí na 1. svaté přijímání.

Příští neděli 19.března bude v naších kostelích sbírka na potřeby farnosti.