Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 21.8. do 28.8.2022 - 34. týden

neděle 21.8. 21. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + rodiče, staříčky a syna
Salaš 11:00 Za Josefa Sázela, rodiče, bratra a živou rodinu
pondělí 22.8. památka Panny Marie Královny
Salaš 18:00 ( volná intence )
úterý 23.8. sv. Růženy z Limy, panny
Březnice 06:45 ( volná intence )
středa 24.8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Březnice 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 25.8. sv. Ludvíka
Bohuslavice 17:00 Za + manžela a živou rodinu
pátek 26.8. pátek 21. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 Za Marii a Františka Lečíkovy, dceru a syna
sobota 27.8. památka sv. Moniky
Bohuslavice 17:00 Za rodinu Urbáškovu
Salaš 18:00 Za farnost
neděle 28.8. 22. neděle v mezidobí
Březnice 08:00 Za živé a + farníky z Březnice, Dolních, Horních a Kudlovských pasek
10:00 za živé a zemřelé občany z Březnice

Na Březnickou pouť v neděli 28. srpna bude při mších svatých sbírka na potřeby kostela.

V neděli 28. srpna v 15.00 hod. bude v kostele v Březnici Te Deum a svátostné požehnání.

Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele.