Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 29.5. do 5.6.2022 - 22. týden

neděle 29.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + Martu Dědourkovu
Salaš 11:00 Za + Mons. Rudolfa Nejezchlebu a celou + rodinu Nejezchlebovu
pondělí 30.5. sv. Zdislavy
Salaš 18:00 Za + Jaroslavu a Miroslava Zeldovy, dvoje rodiče a živou rodinu
úterý 31.5. svátek Navštívení Panny Marie
Březnice 06:45 ( volná intence )
středa 1.6. památka sv. Justina, mučedníka
Březnice 18:00 Za + manžela Antonína Petříka
čtvrtek 2.6. sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Bohuslavice 17:00 Za + rodiče a bratry Klívarovy a za živou rodinu
pátek 3.6. památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Březnice 18:00 Za + Pavla Vavrušu, jeho rodiče a bratry, poděkování Pánu Bohu pro živou rodinu
sobota 4.6. sobota 7. velikonočního týdne
Březnice 07:00 Na smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie, za obrácení hříšníků a za Sv. Otce.
neděle 5.6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Bohuslavice 09:45 1.sv.přijímání
Březnice 08:00 Za + rodiče Poláškovy a Boženu Slovenčíkovu, za + rodiče Vývodovy, bratra Karla a za živou rodinu
Salaš 11:00 za farnost

V případě potřeby, se prosím, obracejte na Římskokatolickou farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín - Mgr. ICLic. Miroslav Obšivan 604 441 145