Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 7.8. do 14.8.2022 - 32. týden

neděle 7.8. 19. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Radima Kučeru, Boží ochranu pro celou rodinu a za duše v očistci
Březnice 08:00 Za + rodiče, prarodiče a živé rodiny
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 8.8. památka sv. Dominika, kněze
Salaš 18:00 ( volná intence )
úterý 9.8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
středa 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Březnice 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Kučerovu
čtvrtek 11.8. památka sv. Kláry, panny
Bohuslavice 17:00 ( volná intence )
pátek 12.8. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Březnice 18:00 Za rodiče Lidmilu a Josefa Poláškovy, Janu Zapletalovu a za živou rodinu
sobota 13.8. sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 18:00 za + manžela Hana Dinha, za + Antonína Petříka, za rodinu Petříkovu a Úlovu
neděle 14.8. 20. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za živou a + rodinu Požárkovu a Slezákovu
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + rodiče Ludmilu a Františka Gajdůškovy a živou rodinu

V úterý 9. srpna se koná pouť farnosti na Svatý Hostýn. Odjezd autobusu ráno v 7.30 hodin. Mše svatá v úterý ráno v 6.45 hodin nebude. Návrat kolem 15.00 hodiny.

Ve středu v 19.00 hodin bude redakční rada. Prosíme o příspěvky do dalšího čísla našich dědin.

V sobotu 13. srpna bude v Březnici Fatimský den. Program:

Od 8.00 do 17.00 hodin bude v kostele v Březnici adorace. V 17.00 hodin společná modlitba rozjímavého růžence. V 18.00 hodin bude mše svatá, kterou bude celebrovat P. Zdeněk Graas.