Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 10.4. do 17.4.2022 - 15. týden

neděle 10.4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Bohuslavice 09:45 Za Vojtěcha Balajku k nedožitým stým narozeninám, za + manželku Ludmilu a za živou rodinu.
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za živou a + rodinu Svozilovu a poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní.
pondělí 11.4. PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
Salaš 18:00 Za rodinné vztahy
úterý 12.4. ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Březnice 06:45 Na poděkování za dar života a přijatá dobrodiní
středa 13.4. STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
Březnice 18:00 Za uzdravení z vážné nemoci
čtvrtek 14.4. ZELENÝ ČTVRTEK
Březnice 18:00 Za živé a zemřelé kněze, kteří působili v naší farnosti
pátek 15.4. VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU
Březnice 18:00 Velkopáteční obřady
sobota 16.4. BÍLÁ SOBOTA
Březnice 20:00 Za nově pokřtěné
neděle 17.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za živou a + rodinu Čelůstkovu, Vyoralovu a Kostíkovu
Salaš 11:00 Za + Ludmilu Bolomovu, její rodiče a za + a živou rodinu.

Na zelený čtvrtek bude po skončení mše na památku večeře Páně adorace v Getsemanské zahradě.

Na Velký pátek je den přísného postu. V 15.00 hodin bude křížová cesta. Po skončení velkopátečních obřadů začíná adorace u Božího hrobu, bude po celou noc a ukončí se na Bílou sobotu odpoledne v 16.00 hodin. Dary na Boží hrob v Jeruzalémě.

Obřady velikonoční vigilie začínají na Bílou sobotu ve 20.00 hodin.

Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně bude žehnání velikonočních pokrmů. Sbírka na kněžský seminář.