Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 6.2. do 13.2.2022 - 06. týden

neděle 6.2. 5. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Ludmilu Klívarovu, syna Roberta a živou a + rodinu.
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + rodiče Pitrunovy, dva bratry, sestru a živou rodinu.
pondělí 7.2. pondělí 5. týdne v mezidobí
Salaš 18:00 ( volná intence )
úterý 8.2. sv. Jeronýma Emiliániho
Březnice 06:45 za + kněze P. Jaroslava Svobodu
středa 9.2. středa 5. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 Na daný úmysl.
čtvrtek 10.2. památka sv. Scholastiky, panny
Bohuslavice 17:00 Za + Boženu Václavkovu.
pátek 11.2. Panny Marie Lurdské
Březnice 18:00 Za nemocné z naší farnosti.
sobota 12.2. sobota 5. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 ( volná intence )
neděle 13.2. 6. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + Marii a Bohumila Faldíkovy, dceru Miladu a požehnání pro živou rodinu
Salaš 11:00 Za + rodinu Plškovu, Ondrašíkovu, Hélovu a živou rodinu

Společné udělení svátosti nemocných v kostele. Při příležitosti 30. výročí světového dne nemocných bude v naší farnosti možnost přijmout svátost nemocných. V Bohuslavicích v kapli ve čtvrtek 10.02. v 17.00 hodin, v kostele v Březnici v pátek 11.02. v 18.00 hodin, na Salaši v kapli v pondělí 14.02. v 18.00 hodin. Pro nemocné, kteří se nemohou účastnit společného udělení v kostele, budu udělovat svátost nemocných u nich doma, na požádání rodiny.

Přihlášky do kněžského semináře v Olomouci do 31.03.2022 / zprostředkuje farář farnosti /.

Celostátní setkání mládeže v srpnu 2022 v Hradci Králové. Přihlašuje se každý sám!