Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 31.10. do 7.11.2021 - 44. týden

neděle 31.10. 31. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za živou a + rodinu Kostíkovu, Vyoralovu a Čelůstkovu.
Salaš 11:00 Za + Františku Klívarovu, + rodinu Klívarovu a Blahušovu a za živou rodinu
pondělí 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Březnice 18:00 za + kněze
Salaš 17:00 za farníky a duše v očistci
úterý 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Bohuslavice 17:00 Za + rodiče Postavovy a Slezákovy, živou a + rodinu
Březnice 06:45 Na úmysl papeže
18:00 za všechny věrné zemřelé
středa 3.11. sv. Martina de Porres, řeholníka
Březnice 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 4.11. památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Bohuslavice 15:00 Pohřeb + Věry Škráčkové
17:00 Za rodinu Pochylovu a Boží ochranu pro živou rodinu
pátek 5.11. pátek 31. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Březnice 18:00 ( volná intence )
sobota 6.11. sobota 31. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 Na smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie, za obrácení hříšníků a za Sv. Otce.
neděle 7.11. 32. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Ludmilu a Matouše Hujíčkovy
Březnice 08:00 Za rodinu Staňkovou a Šalenovou
Salaš 11:00 Za farnost

Plnomocné odpustky za zemřelé je možné získat za obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.
Dnes 31.10. se koná v Březnici v kostele adorační den farnosti - den modliteb za bohoslovce. Výstav začíná v 9.00 hod. a končí v 16.00 hod.
Dušičková pobožnost za zemřelé se koná v Březnici dnes v 16.00 hod. na hřbitově.
Ve čtvrtek v 15.00 hod. se v Bohuslavické kapli rozloučíme se + Věrou Škráčkovou.
V pátek večer v 19.00 hod. bude na faře v Březnici další příprava na svátost biřmování.