Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 17.10. do 24.10.2021 - 42. týden

neděle 17.10. 29. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za živé a + občany Bohuslavic
Březnice 08:00 Za + rodinu Juračkovu, + rodinu Záhorovskou a za živou rodinu
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 18.10. svátek sv. Lukáše, evangelisty
Salaš 18:00 ( volná intence )
úterý 19.10. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Březnice 06:45 za Veroniku Dědkovou a Boží ochranu pro živou rodinu
středa 20.10. středa 29. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 21.10. bl. Karla Rakouského
Bohuslavice 17:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní
pátek 22.10. sv. Jana Pavla II., papeže
Březnice 18:00 Za Ludmilu Šturmovu, manžela a syna
sobota 23.10. sv. Jana Kapistránského, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 ( volná intence )
Březnice, Bohuslavice, Salaš 17:00 Milion dětí se modlí růženec
neděle 24.10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Bohuslavice 09:45 Za živou a + rodinu Vavrušovu a Vránovu
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + rodiče Egerovy, bratra, rodiče Jurčovy, rodinu Plškovu a živou rodinu

V pátek večer v 19.00 hod. bude na faře v Březnici další příprava na svátost biřmování.

Příští neděli se ve všech kostelích koná sbírka na misie.