Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 28.11. do 5.12.2021 - 48. týden

neděle 28.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohuslavice 09:45 Za rodinu Heryánovu a živou a + rodinu Zapletalovu a Starobovu
Březnice 08:00 Poděkování za dar manželství a prosba o požehnání celé rodině
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 29.11. pondělí 1. adventního týdne
Salaš 18:00 ( volná intence )
úterý 30.11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Březnice 06:45 Na daný úmysl
středa 1.12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Březnice 18:00 Za Miroslava Červeného a živou rodinu
čtvrtek 2.12. čtvrtek 1. adventního týdne
Bohuslavice 17:00 Za rodinu Hozovu
pátek 3.12. památka sv. Františka Xaverského
Březnice 18:00 Za Petra Mičáka a živou rodinu
sobota 4.12. sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Březnice 07:00 Na smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie, za obrácení hříšníků a za Sv. Otce.
neděle 5.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohuslavice 09:45 Za rodiče Prachařovy, staříčky Prachařovy a Vyoralovy a živou rodinu
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, za + rodiče a bratra

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.

V Úterý ráno a v sobotu bude v Březnici rorátní mše svatá s dětmi.

V pátek 3.12. ve 14.30 hod. bude v Březnici pohřeb zemřelého pana Tomáše Poláška.

V pátek 3.12. v 19.00 hod. bude v Březnici na faře další příprava na biřmování.