Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 3.7. do 10.7.2022 - 27. týden

neděle 3.7. 14. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Františka a Annu Gahurovy
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + Zdenku Pektorovu, manžela, syna a živou rodinu
pondělí 4.7. sv. Prokopa, opata
Salaš 18:00 Za + Františku Klívarovu, manžela, syna a živou rodinu
úterý 5.7. SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY, SPOLUPATRONŮ METROPOLITNÍHO CHRÁMU A ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ
Březnice 08:00 ( volná intence )
středa 6.7. sv. Marie Goretti, panny a mučednice
Březnice 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 7.7. čtvrtek 14. týdne v mezidobí
Bohuslavice 17:00 Za + manžela a živou a + rodinu
pátek 8.7. pátek 14. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 za + Ladislava Kadlčáka, rodiče a Boží požehnání pro celou živou rodinu
sobota 9.7. sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 Za + rodinu Hlavicovu a Poláškovu a požehnání pro živé rodiny
neděle 10.7. 15. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + rodiče Hřibovy a za živé rodiny
Salaš 11:00 Za + rodiče Nevělíkovy, staříčky Vaculovy a živou rodinu

V úterý 5. července na slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude v Březnici mše svatá ráno v 8.00 hodin.

V sobotu 9. července v 11.00 hodin bude v kostele v Březnici svatba: Marek Ostrožík a Monika Ondíková.

Farní pouť na Svatý Hostýn bude v úterý 9. srpna 2022. Přihlašovat se můžeme ve všech našich kostelích v sakristii. Příspěvek na autobus je 150,- Kč.