Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 26.6. do 3.7.2022 - 26. týden

neděle 26.6. 13. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za + rodiče Záhorovy a za živou a + rodinu
Březnice 08:00 Za + Pavla Balajku, za + rodiče Buchtovy a Zábojníkovy a za živé rodiny
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 27.6. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Salaš 18:00 Za + Aloise Vyorala, rodiče Vyoralovy, Vavrušovy a živou rodinu
úterý 28.6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 29.6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Březnice 18:00 Na úmysl dárce
čtvrtek 30.6. svátek Výročí posvěcení katedrály
Bohuslavice 17:00 Za Boží ochranu pro živou rodinu
pátek 1.7. pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Březnice 18:00 Za dar zdraví a Boží požehnání pro rodiny Slezákovu, Jančovu a Masařovu
sobota 2.7. sobota 13. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 Na smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie, za obrácení hříšníků a za Sv. Otce.
neděle 3.7. 14. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Františka a Annu Gahurovy
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + Zdenku Pektorovu, manžela, syna a živou rodinu

Po dobu nemoci duchovního správce nebudou v kostele v Březnici mše svaté v úterý ráno v 6.45 hodin.

Dne 2.7.2022 v kostele sv. Bartoloměje v 11.00 hodin bude svatba: Adam Ohnút a Tereza Hochmanová.

Ohlášky před sňatkem: Dne 9.7.2022 v kostele sv. Bartoloměje v Březnici chtějí uzavřít svátost manželství tito snoubenci: Marek Ostrožík, bytem Topolná 476 a Monika Ondíková, bytem Br, Mrštíků 261, Otrokovice. Pokud by někdo věděl o nějaké překážce zabraňující vzniku tohoto manželství, ať to nahlásí duchovnímu správci.