Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 8.5. do 15.5.2022 - 19. týden

neděle 8.5. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + Josefa a Filoménu Menšíkovy a + rodinu Mikulcovu
Salaš 11:00 Za živou a + rodinu Klívarovu, Blahušovu a duše v očistci.
pondělí 9.5. pondělí 4. velikonočního týdne
Salaš 18:00 Na úmysl dárce
úterý 10.5. úterý 4. velikonočního týdne
Březnice 06:45 Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
středa 11.5. středa 4. velikonočního týdne
Březnice 18:00 Za rodinu Zajícovu a Flekačovu a živou rodinu
čtvrtek 12.5. sv. Nerea a Achillea, mučedníků
Bohuslavice 17:00 Za Jana a Ludmilu Baťkovy
pátek 13.5. Panny Marie Fatimské
Březnice 18:00 za nová duchovní povolání z naší farnosti               
sobota 14.5. svátek sv. Matěje, apoštola
Březnice 07:00 Na úmysl dárce
neděle 15.5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Bohuslavice 09:45 Za rodinu Heryánovu, živou a + rodinu Zapletalovu a Starobovu
Březnice 08:00 Za rodiče Králíkovy, Švajdovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Salaš 11:00 Za farnost

Dnes se koná při mších svatých sbírka na křesťanská média.

Dnes v neděli 8. května bude májová pobožnost v Bohuslavicích v 15.00 hodin u obrázku Panny Marie na Brdech

Ve všední dny jsou májové pobožnosti v Březnici po mši svaté, ve středu v 17.30 hodin přede mši svatou májová pro děti. V Bohuslavicích v Po, út, st, pá v 17.00 hodin a na Salaši každý den v 17.00 hodin kromě pondělí.

V pátek 13. května se koná v Březnici Fatimský den. Od 8 do 17 hodin bude adorace, v 17.00 hodin rozjímavý růženec, v 18.00 hodin mše svatá, kterou bude celebrovat novokněz P. Dominik Kovář a po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Využijme tuto úžasnou nabídku duchovní milosti a přijďme!

Příští neděli bude májová pobožnost v 15.00 hodin na Salaši.