Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 12.6. do 19.6.2022 - 24. týden

neděle 12.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Bohuslavice 08:00 Za + rodiče Ševčíkovy a za živou a + rodinu
Březnice 09:30 Za děti k 1.svatému přijímání , jejich rodiče a kmotry
Salaš 11:00 Za dar zdraví pro Otce Jaroslava 
pondělí 13.6. památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Březnice 18:00 za nová duchovní povolání
úterý 14.6. úterý 11. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 15.6. sv. Víta, mučedníka
Březnice 18:00 za farnost
čtvrtek 16.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Bohuslavice 17:00 Na úmysl dárce
pátek 17.6. pátek 11. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 Za + Josefa Šišku, rodiče a bratry z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
sobota 18.6. sobota 11. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
neděle 19.6. 12. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + Ludmilu Slezákovu a živou rodinu
Salaš 11:00 Za + rodinu Tomáškovu, Svozilovu, za živou rodinu a dar zdraví

Dnešní neděli 12. června bude ranní mše svatá v 8.00 hodin v Bohuslavicích. V Březnici bude mše svatá v 9.30 hodin spojená se slavností 1.svatého přijímání dětí.

V pondělí 13.června bude v Březnici Fatimský den s následujícím programem:

8.00 - 17.00 hodin : Adorace

17.00 hodin : Rozjímavý růženec.

18.00 hodin : Mše svatá. Celebruje P. Václav Škvařil - kaplan ze Strání. Novokněžské požehnání.

Po dobu nemoci duchovního správce nebudou v kostele v Březnici mše svaté v úterý ráno v 6.45 hodin.