Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 17.4. do 24.4.2022 - 16. týden

neděle 17.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za živou a + rodinu Čelůstkovu, Vyoralovu a Kostíkovu
Salaš 11:00 Za + Ludmilu Bolomovu, její rodiče a za + a živou rodinu.
pondělí 18.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Březnice 08:00 Za + rodiče Šturmovy, syna a živou rodinu
Salaš 18:00 Za + Ludmilu a Ludvíka Mudříkovy a živou rodinu
úterý 19.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Březnice 06:45 Za šťastný porod.
středa 20.4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Březnice 18:00 Za + manžela Hana Dinha, za + Antonína Petříka a za rodinu Dinhovu, Petříkovu a Úlovu
čtvrtek 21.4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Bohuslavice 17:00 Za Františka Postavu, manželku Věru, syna Martina a živou rodinu.
pátek 22.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Březnice 18:00 Na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání do dalších let
sobota 23.4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Březnice 07:00 Za + kněze P. Josefa Červenku
neděle 24.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Bohuslavice 09:45 Na poděkování za 70let života, Boží požehnání a dar zdraví pro celou rodinu
Březnice 08:00 Za + rodinu Bártovu, Oříškovu a požehnání pro živou rodinu
Salaš 11:00 Za farnost

Probíhá novéna k Božímu milosrdenství.

V úterý bude v Březnici ve 13.00 hod. pohřeb zemřelého pana Vlastislava Hozíka.

Ve středu v Březnici v 19.00 hod. bude na faře redakční rada - uzávěrka příspěvků do našich dědin.

V pátek večer v 19.00 hod. bude na faře další příprava na biřmování.

Je potřeba odevzdat pokladničky - postní almužna - do středy 20.4.2022 v kostele nebo na faře.

Příští neděli odpoledne proběhne v Březnici žehnání polí a sadů - procesí do polí.