Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 16.10. do 23.10.2022 - 42. týden

neděle 16.10. 29. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za živé a + občany Bohuslavic
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + rodinu Plškovu, Ondrašíkovu, Rosíkovu a živou rodinu
pondělí 17.10. památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Salaš 18:00 Za společenství živého růžence.
úterý 18.10. svátek sv. Lukáše, evangelisty
Březnice 06:45 Na úmysl dárce
středa 19.10. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
Březnice 18:00 Za + manžela Hana Dinha, za Antonína Petříka a za rodinu Petříkovu a Úlovu
čtvrtek 20.10. čtvrtek 29. týdne v mezidobí
Bohuslavice 17:00 Za dvoje rodiče a rodinu Velčovskou
pátek 21.10. bl. Karla Rakouského
Březnice 18:00 Za + rodiče Šturmovy, syna a živou rodinu.
sobota 22.10. sv. Jana Pavla II., papeže, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 10:00 za biřmovance, kmotry a jejich rodiny
neděle 23.10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + rodinu Pelikánovu a požehnání pro živou rodinu.
Salaš 11:00 Za + rodiče Egerovy, bratra, rodiče Jurčovy, rodinu Plškovu a živou rodinu.

V tomto týdnu využijme příležitost ke svátosti smíření před mší svatou v úterý ráno a ve středu večer. Poslední příležitost ke svátosti biřmování bude v pátek od 17 do 18 hodin.

V pátek večer 21. října  bude v Březnici mše svatá v 18.00 hodin. Po mši svaté bude adorace a poslední nácvik na biřmování pro biřmovance a kmotry.

V sobotu ráno 22. října nebude mše svatá ráno v 7.00 hodin. Mše svatá ze slavnosti svátosti biřmování bude v 10.00 hodin. Celebruje biskup mons. Josef Nuzík.

V sobotu 22. října odpoledne jsou všichni zváni na pouť děkanátu na Velehrad. Děkanát Zlín a Vizovice.

V sobotu večer 22. října se můžeme připojit se svými dětmi k modlitbě růžence. Milión dětí se modlí růženec.

Příští neděli 23. října je misijní neděle. Koná se sbírka na misie.