Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 4.9. do 11.9.2022 - 36. týden

neděle 4.9. 23. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Josefa a Jiřinu Klívarovy, rodiče a duše v očistci.
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
pondělí 5.9. připomínka sv. Terezie z Kalkaty
Salaš 18:00 ( volná intence )
úterý 6.9. úterý 23. týdne v mezidobí
Březnice 06:45 za + manžela, 2 zetě, ž. rodinu a duše v očistci
středa 7.9. sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
Březnice 18:00 Za + rodiče, bratry Františka a Vojtěcha a za Boží požehnání pro živé rodiny
čtvrtek 8.9. svátek Narození Panny Marie
Bohuslavice 17:00 Poděkování za 70 let života
pátek 9.9. sv. Petra Klavera, kněze
Březnice 18:00 Za + staříčky Chlůdovy a Wágnerovy, Marii Raclovou a rodinu Dvořákovu.
sobota 10.9. bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 Za + Františka Kadlčáka, dvoje rodiče a živou rodinu.
neděle 11.9. 24. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + rodinu Valouchovu a Zapletalovu a požehnání pro živou rodinu.
Salaš 11:00 Za + Janu Nevělíkovu a živou rodinu.

Začíná nový školní rok. Je potřeba znovu přihlásit děti do vyučování náboženství. Vyučovat se začíná v Bohuslavicích v pondělí 12. září, v Březnici ve středu 14. září.

Dnes v neděli 4. září se koná při bohoslužbách v našich kostelích žehnání školních aktovek.

Ve středu večer v 19.00 hodin bude na faře schůzka pastorační rady.

V pátek večer v 19.00 hod. bude v Březnici na faře další příprava na svátost biřmování.

Zapisujme se na adoraci v rámci fatimského dne 13. září 2022.