Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 23.1. do 30.1.2022 - 04. týden

neděle 23.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Na úmysl dárce
Salaš 11:00 Poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
pondělí 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Salaš 18:00 ( volná intence )
úterý 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
Březnice 06:45 Na daný úmysl
středa 26.1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Březnice 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 27.1. sv. Anděly Mericiové, panny
Bohuslavice 17:00 Za + Václava Zamazala, rodiče a tetu
pátek 28.1. památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Březnice 18:00 Za + Helenu Tobolákovu a za živou a + rodinu
sobota 29.1. sobota 3. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 ( volná intence )
neděle 30.1. 4. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za živou a + rodinu Vavrušovu a Vránovu
Březnice 08:00 Za požehnání pro společnou cestu životem
Salaš 11:00 Za farnost