Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 26.2. do 5.3.2023 - 09. týden

neděle 26.2. 1. NEDĚLE POSTNÍ
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Na poděkování Pánu Bohu  s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Salaš 11:00 Za + Oldřicha Otevřela, manželku Marii a živou rodinu Otevřelovu
pondělí 27.2. pondělí 1. postního týdne
Salaš 18:00 za + Antonii a Vladimíra Bjalkovy, dvoje rodiče a živou rodinu s prosbou o dar víry, naděje a lásky
úterý 28.2. úterý 1. postního týdne
Březnice 06:45 Za živou a + rodinu
středa 1.3. středa 1. postního týdne
Březnice 18:00 Za + manžela Antonína Petříka
čtvrtek 2.3. čtvrtek 1. postního týdne
Bohuslavice 17:00 Za dar dožití 80let s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu.
pátek 3.3. pátek 1. postního týdne
Březnice 18:00 Za + Josefa Běťáka a živou rodinu.
sobota 4.3. sobota 1. postního týdne
Březnice 07:00 Na smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie, za obrácení hříšníků a za Sv. Otce.
neděle 5.3. 2. NEDĚLE POSTNÍ
Bohuslavice 09:45 Za Marii Zelíkovu, manžela Stanislava, sestru Alžbětu a za + a živou rodinu.
Březnice 08:00 Za + rodinu Slezákovu a Jahnovu
Salaš 11:00 Za farnost

Dnešní neděli 26.2. bude ve všech našich kostelích sbírka na potřeby kostela.

Pobožnost křížové cesty bude v Březnici v neděli ve 14.30 hodin a v pátek v 17.30 hodin.

V tomto týdnu před prvním pátkem budou hodinové adorace na Salaši v pondělí od 17.00 hodin, ve čtvrtek v Bohuslavicích od 16.00 hodin a v pátek v Březnici od 17.00 hodin.

Ve středu večer bude v Březnici po mši svaté v 18.45 hodin schůzka pastorační rady na faře.