Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 31.7. do 7.8.2022 - 31. týden

neděle 31.7. 18. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Na vlastní úmysl
Salaš 11:00 Za Jindřicha Vidláře a Alfreda a Evu Vykoukalovy
pondělí 1.8. památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Salaš 18:00 Za nemocného, jeho zdraví a Boží požehnání do rodiny
úterý 2.8. sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
Březnice 06:45 Za + rodiče Frýdlovy, Kužílkovy a živou rodinu
středa 3.8. středa 18. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 4.8. památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
Bohuslavice 17:00 Za Ludmilu Balajkovu, manžela a + a živou rodinu Balajkovu
pátek 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Březnice 18:00 Za + sourozence Poláškovy, rodiče a staříčky
sobota 6.8. svátek Proměnění Páně
Březnice 07:00 Na smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie, za obrácení hříšníků a za Sv. Otce.
neděle 7.8. 19. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Radima Kučeru, Boží ochranu pro celou rodinu a za duše v očistci
Březnice 08:00 Za + rodiče, prarodiče a živé rodiny
Salaš 11:00 Za farnost

V tomto týdnu od 1. do 5. srpna se koná v Březnici příměstský farní tábor.

V pondělí bude na Salaši adorace od 17.00 do 18.00 hodin.

Ve čtvrtek bude adorace v Bohuslavicích od 16.00 do 17.00 hodin.

V pátek bude adorace v Březnici od 17.00 do 18.00 hodin.

Přihlašujme se v sakristii kostela na farní pouť na Svatý Hostýn.