Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 11.9. do 18.9.2022 - 37. týden

neděle 11.9. 24. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + rodinu Valouchovu a Zapletalovu a požehnání pro živou rodinu.
Salaš 11:00 Za + Janu Nevělíkovu a živou rodinu.
pondělí 12.9. Jména Panny Marie
Salaš 18:00 ( volná intence )
úterý 13.9. památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Březnice 06:45 za + manžela, 2 zetě, ž. rodinu a duše v očistci
středa 14.9. svátek Povýšení svatého Kříže
Březnice 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 15.9. památka Panny Marie Bolestné
Bohuslavice 17:00 Za Františka Dudu a živou a zemřelou rodinu.
pátek 16.9. sv. Ludmily, mučednice
Březnice 18:00 Za + Helenu Tobolákovu a živou rodinu
sobota 17.9. sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 18.9. 25. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za živou a + rodinu Svozilovu a Ondrašíkovu.
Březnice 08:00 Za + Jiřinu Mišurcovu,  + rodiče Menšíkovy a za živé rodiny
Salaš 11:00 Za farnost

Vyučování náboženství začíná už tento týden v pondělí od 13.00 hodin v Bohuslavicích a ve středu ve 12.45 hodin v Březnici.

V úterý 13. září se koná v Březnici Fatimský den:

8.00 - 17.00 hodin adorace v kostele, 17.00 hodin - modlitba rozjímavého růžence, 18.00 hodin - mše svatá s novokněžským požehnáním - celebruje P. František Šary - kaplan v Bílovicích.

Ve středu bude v Březnici v kostele od 17 do 18 hodin adorace za mír na Ukrajině.

V sobotu ráno nebude mše svatá.

V neděli 18. září bude v Březnici - u kříže u Vavrušů na Majáku - v 15.00 hodin poutní mše svatá.