Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 23.10. do 30.10.2022 - 43. týden

neděle 23.10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + rodinu Pelikánovu a požehnání pro živou rodinu.
Salaš 11:00 Za + rodiče Egerovy, bratra, rodiče Jurčovy, rodinu Plškovu a živou rodinu.
pondělí 24.10. sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Salaš 18:00 Za + Františku Klívarovu, živou a + rodinu Klívarovu a Blahušovu
úterý 25.10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Březnice 06:45 ( volná intence )
středa 26.10. středa 30. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 za + manžela Hana Dinha, za Antonína Petříka a za rodinu Petříkovu a Úlovu
čtvrtek 27.10. čtvrtek 30. týdne v mezidobí
Bohuslavice 17:00 Za + Břetislava Medka
pátek 28.10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Březnice 18:00 Za + Helenu Vojtovu a za živou rodinu.
sobota 29.10. sobota 30. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 ( volná intence )
neděle 30.10. 31. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za rodiče Vyoralovy, živou a + rodinu
Březnice 08:00 Za živou a + rodinu Čelůstkovu, Vyoralovu a Kostíkovu
Salaš 11:00 Za farnost

Dnes v neděli 23. října se koná ve všech kostelích sbírka na misie. Po mši svaté  bude před kostelem prodej výrobků dětí a rodičů ve prospěch dětí na misiích. Podpořme toto misijní dílo.

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Základní podmínky: Svatá zpověď, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce. K tomu je potřebné navštívit hřbitov a tam se pomodlit za zemřelé.

V sobotu 29. října ve 14.00 hodin se koná na hřbitově na Salaši dušičková pobožnost.

V neděli 30. října se koná v Březnici v 15.00 hodin na hřbitově dušičková pobožnost.

V pondělí 31. října připadá na naši farnost Adorační den farnosti. Začátek adorace je v Březnici ráno v 8.00 hodin a ukončení asi v 17.00 hodin. Zapisujme se na jednotlivé hodiny k adoraci vzadu v kostele.