Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 2.1. do 9.1.2022 - 01. týden

neděle 2.1. 2. neděle po Narození Páně
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za maminku Josefu s prosbou o zdraví a sílu do dalších dnů
Salaš 11:00 Za + Bohumila Koláře, živou rodinu a za duše v očistci
pondělí 3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
Salaš 18:00 Za + Evu Svozilovu, manžela a duše v očistci
úterý 4.1. úterý 2. týdne po Narození Páně
Březnice 06:45 za + Pavla Kuffu a duše v očistci
středa 5.1. středa 2. týdne po Narození Páně
Březnice 18:00 za + syna Petra Kuffu a živou rodinu Kuffovou
čtvrtek 6.1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Bohuslavice 17:00 Za společenství živého růžence
pátek 7.1. sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
Březnice 18:00 za bratra Luboše a Martina, za uzdravení ze závislosti na alkoholu
sobota 8.1. sobota 2. týdne po Narození Páně
Březnice 07:00 Na smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie, za obrácení hříšníků a za Sv. Otce.
neděle 9.1. svátek Křtu Páně
Bohuslavice 09:45 Za + manžela, syna, dvoje rodiče a živou a + rodinu
Březnice 08:00 Za Jindřicha Švajdu a Boží požehnání pro živou rodinu
Salaš 11:00 Za farnost

Na Slavnost Zjevení Páně bude žehnání vody, křídy a kadidla.

V pátek 7. ledna v Březnici ve 14.30 hod. bude pohřeb zemřelého pana Ladislava Bednaříka.

V pátek 7. ledna v Březnici v 19.00 hod. bude na faře příprava na svátost biřmování.

V sobotu 8. ledna započne v Březnici Tříkrálová sbírka. Přispívat můžeme tak jako vloni do připravených pokladniček v kostele, na obecním úřadě a v obchodě.