Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 10.10. do 17.10.2021 - 41. týden

neděle 10.10. 28. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + Ludmilu Slezákovu a živou rodinu
Fara Březnice 16:00 Misijní klubíčko
Salaš 11:00 Za + Janu Nevělíkovu a živou rodinu
pondělí 11.10. sv. Jana XXIII., papeže
Salaš 18:00 Za dar zdraví pro nemocného a Boží požehnání do rodiny
úterý 12.10. sv. Radima, biskupa
Březnice 06:45 ( volná intence )
středa 13.10. středa 28. týdne v mezidobí
Březnice 08:00 Adorace - Fatimský den
17:00 Růženec
18:00 Za živou a + rodinu Hlilicovu a Kadlčákovu
čtvrtek 14.10. sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Bohuslavice 17:00 Za rodiče Stanislava a Annu Klívarovy, bratry Stanislava a Josefa Klívarovy a živou rodinu
pátek 15.10. památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Březnice 18:00 Za + dvoje rodiče, bratry, švagra a za živé rodiny
sobota 16.10. sv. Hedviky, řeholnice, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 ( volná intence )
neděle 17.10. 29. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za živé a + občany Bohuslavic
Březnice 08:00 Za + rodinu Juračkovu, + rodinu Záhorovskou a za živou rodinu
Salaš 11:00 Za farnost

V neděli 10.10.2021 se na faře v Březnici bude konat od 16.00 hodin Misijní klubko - misijní tvoření  s dětmi.

V úterý 13. října se koná v Březnici "Fatimský den".

8.00 - 17.00 hod. Adorace

17.00 hod. Rozjímavý růženec

18.00 hod. Mše svatá - Hlavní celebrant - P. Jiří Luňák, Svědectví