Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 8.1. do 15.1.2023 - 02. týden

neděle 8.1. svátek Křtu Páně
Bohuslavice 09:45 Za Josefa a Vlastu Gavendovy a živou a + rodinu
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za dar zdraví a ochranu Panny Marie
pondělí 9.1. pondělí 1. týdne v mezidobí
Salaš 18:00 Za + P.Františka Petrů
úterý 10.1. úterý 1. týdne v mezidobí
Březnice 06:45 Za +kněze, P. Františka Petrů
středa 11.1. středa 1. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 Poděkování za 70 let života
čtvrtek 12.1. čtvrtek 1. týdne v mezidobí
Bohuslavice 17:00 Za P.Františka Petrů a P.Klaudia Tutsche
pátek 13.1. sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
Březnice 18:00 Za rodinu Vavrušovu, Bednaříkovu a Boží požehnání pro živou rodinu.
sobota 14.1. sobota 1. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 Na osobní úmysl
neděle 15.1. 2. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + Jindřicha Švajdu a Boží požehnání pro živou rodinu
Salaš 11:00 Za rodiče Egerovy, bratra, rodiče Jurčovy a živou rodinu

Porada děkanů – AO


Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.