Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 21.11. do 28.11.2021 - 47. týden

neděle 21.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za živé a + hudebníky, zpěváky a varhaníky z naší farnosti
Salaš 11:00 Za + Ludvíka Mudříka a živou rodinu
pondělí 22.11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Salaš 18:00 ( volná intence )
úterý 23.11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Březnice 06:45 ( volná intence )
středa 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Březnice 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 25.11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Bohuslavice 17:00 Za živou a + rodinu Postavovu a Slezákovu
pátek 26.11. pátek 34. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 Za Vlastu a Františka Hájkovy, Zdeňka Pavlíčka, jeho rodiče a požehnání pro živou rodinu
sobota 27.11. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 ( volná intence )
neděle 28.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohuslavice 09:45 Za rodinu Heryánovu a živou a + rodinu Zapletalovu a Starobovu
Březnice 08:00 Poděkování za dar manželství a prosba o požehnání celé rodině
Salaš 11:00 Za farnost

Dnes v neděli 21.11. bude v Březnici při mši svaté sbírka na potřeby našeho kostela.

Dnes v neděli 21.11. je poslední možnost přispět do pokladničky na vánoční dárek pro ukrajinské děti.

Příští neděli 28.11. bude při mších svatých v našich kostelech žehnání adventních věnců.