Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 30.10. do 6.11.2022 - 44. týden

neděle 30.10. 31. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za rodiče Vyoralovy, živou a + rodinu
Březnice 08:00 Za živou a + rodinu Čelůstkovu, Vyoralovu a Kostíkovu
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 31.10. sv. Wolfganga, biskupa
Salaš 18:00 za zemřelé farníky a duše v očistci
úterý 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Březnice 18:00 ( volná intence )
středa 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Březnice 18:00 Za všechny věrné zemřelé
čtvrtek 3.11. sv. Martina de Porres, řeholníka
Bohuslavice 17:00 Za rodiče Postavovy a Slezákovy a za živou a + rodinu
pátek 4.11. památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Březnice 18:00 Poděkování za dar zdraví
sobota 5.11. sobota 31. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 Na smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie, za obrácení hříšníků a za Sv. Otce.
neděle 6.11. 32. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Ludmilu a Matouše Hujíčkovy, + rodinu Mazačovu a Slaměnovu a živou a + rodinu Hujíčkovu
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + Ludmilu a Ludvíka Mudříkovy a živou rodinu

Dnes v neděli 30. října se koná v Březnici v 15.00 hodin na hřbitově dušičková pobožnost.

Zítra v pondělí 31. října připadá na naší farnost Adorační den farnosti. Začátek adorace je v 8.00 hodin a její ukončení v 17.00 hodin. Zapisujme se na jednotlivé hodiny k adoraci na formulář vzadu v kostele.

V úterý 1. listopadu nebude mše svatá v Březnici ráno, ale večer v 18.00 hodin.

Ve středu 2. listopadu bude mše svatá v 17.00 hodin v Bohuslavicích a v 18.00 hodin v Březnici.

Příští neděli 6.listopadu bude při všech mších svatých sbírka na Charitu.

Až do 8.listopadu je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.