Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 5.6. do 12.6.2022 - 23. týden

neděle 5.6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Bohuslavice 09:45 1.sv.přijímání
Březnice 08:00 Za + rodiče Poláškovy a Boženu Slovenčíkovu, za + rodiče Vývodovy, bratra Karla a za živou rodinu
Salaš 11:00 za farnost
pondělí 6.6. památka Panny Marie Matky Církve
Salaš 18:00 Za účastnice májových pobožností
úterý 7.6. úterý 10. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 8.6. středa 10. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 Za rodinu Kráčmarovu
čtvrtek 9.6. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Bohuslavice 17:00 Za manžela, syna a živou rodinu
pátek 10.6. pátek 10. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 poděkování za 60 let společného života
sobota 11.6. památka sv. Barnabáše, apoštola
Březnice 07:00 Za + Marii a Bohumila Faldíkovy a + dceru Miladu
neděle 12.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Bohuslavice 08:00 Za + rodiče Ševčíkovy a za živou a + rodinu
Březnice 09:30 Za děti k 1.svatému přijímání , jejich rodiče a kmotry
Salaš 11:00 Za dar zdraví pro Otce Jaroslava 

V případě potřeby, se prosím, obracejte na Římskokatolickou farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín - Mgr. ICLic. Miroslav Obšivan 604 441 145

V neděli 5. června bude v kostele v Bohuslavicích v 9.45 hodin slavnost 1.svatého přijímání dětí.

V neděli 5. června na slavnost Seslání Ducha Svatého bude ve všech kostelích sbírka na církevní školy v diecézi.

Příští neděli 12. června nebude mše svatá ráno v 8.00 hodin v Březnici, ale v Bohuslavicích. V Březnici bude mše svatá v 9.30 hodin spojená se slavností 1.svatého přijímání dětí.

Po dobu nemoci duchovního správce nebudou v kostele v Březnici mše svaté v úterý ráno v 6.45 hodin.