Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 12.12. do 19.12.2021 - 50. týden

neděle 12.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + Marii a Josefa Slezákovy a živou rodinu
Salaš 11:00 Za + Zdenka Pektora, rodiče a živou a + rodinu
pondělí 13.12. památka sv. Lucie, panny a mučednice
Salaš 18:00 Na úmysl dárce
úterý 14.12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Březnice 06:45 za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání za živou rodinu
středa 15.12. středa 3. adventního týdne
Březnice 18:00 Na poděkování za 60 let života, za dar zdraví a požehnání pro celou rodinu
čtvrtek 16.12. čtvrtek 3. adventního týdne
Bohuslavice 17:00 Za + bratra, živou a + rodinu
pátek 17.12. 17. prosince
Březnice 18:00 Za + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
sobota 18.12. 18. prosince
Březnice 07:00 ( volná intence )
neděle 19.12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohuslavice 09:45 Za + sestru a živou a + rodinu
Březnice 08:00 Za Josefa Vrlu, syna a živou rodinu
Salaš 11:00 Za farnost

V úterý a v sobotu budou v Březnici rorátní mše svatá s dětmi.

V pátek večer v 19.00 hod. bude v Březnici na faře další příprava na svátost biřmování.

V sobotu 18.12. bude ve farnosti cizí zpovědník a příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi. V Březnici se bude zpovídat od 11.00 do 12.00 hodin a v Bohuslavicích od 13.00 do 14.00 hodin.