Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 15.5. do 22.5.2022 - 20. týden

neděle 15.5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Bohuslavice 09:45 Za rodinu Heryánovu, živou a + rodinu Zapletalovu a Starobovu
Březnice 08:00 Za rodiče Králíkovy, Švajdovy a Boží požehnání pro živou rodinu
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 16.5. svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Salaš 18:00 Za + Bohumila Vyorala, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu
úterý 17.5. úterý 5. velikonočního týdne
Březnice 06:45 Na úmysl dárce
středa 18.5. sv. Jana I., papeže a mučedníka
Březnice 18:00 Za + rodinu Václavkovu a Vavrušovu a živou rodinu
čtvrtek 19.5. čtvrtek 5. velikonočního týdne
Bohuslavice 17:00 Za + Jaromíra Lukšíka
pátek 20.5. památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Březnice 18:00 Za živou a + rodinu Píchovu
sobota 21.5. sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
Březnice 07:00 Za + Jaromíra Malotu, rodiče a bratra
neděle 22.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Bohuslavice 09:45 Za + Jaroslava Osohu, živou a + rodinu
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + Přemysla Mikeše, rodiče a živou rodinu

Dnes v neděli 15. května bude májová pobožnost v 15.00 hodin u obrázku P. Marie u cesty na kraji Salaše.

Ve všední dny jsou májové pobožnosti v Březnici po mši svaté, ve středu v 17.30 hodin májová pro děti. V Bohuslavicích v Po, út, st, pá v 17.00 hodin a na salaši každý den v 18.00 hodin kromě pondělí.

V pátek večer v 19.00 hodin bude na faře další příprava na svátost biřmování.

V sobotu 21. května proběhne na faře v Březnici další příprava na 1.svaté přijímání od 9 do 15 hodin.

Příští neděli 22. května se koná při mších svatých sbírka na pronásledované křesťany. Májová pobožnost bude odpoledne v 15.00 hodin u obrázku P. Marie mezi Březnicí a Bohuslavicemi.