Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 17.7. do 24.7.2022 - 29. týden

neděle 17.7. 16. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Jindřicha Chmelu, dvoje rodiče a živou rodinu
Březnice 08:00 Za + rodiče Vyoralovy a Burdelovy a Boží požehnání pro živé rodiny
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 18.7. pondělí 16. týdne v mezidobí
Salaš 15:00 za + Evu Vaňkovou
úterý 19.7. úterý 16. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 20.7. sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Březnice 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 21.7. sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve
Bohuslavice 17:00 ( volná intence )
pátek 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
Březnice 18:00 ( volná intence )
sobota 23.7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Dnes mše sv. není
neděle 24.7. 17. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za rodiče Kozmíkovy a živou a + rodinu
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za Annu a Josefa Mikeštíkovy a syna

Zítra v pondělí 18.7. bude v 15.00 hodin v  kapli na Salaši pohřeb + paní Evy Vaňkové.

V tomto týdnu nebude mše svatá v úterý a v sobotu ráno - dovolená duchovního správce.

Zapisujme se na farní pouť na svatý Hostýn.

Příští neděli bude sbírka na kostel.