Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 30.1. do 6.2.2022 - 05. týden

neděle 30.1. 4. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za živou a + rodinu Vavrušovu a Vránovu
Březnice 08:00 Za požehnání pro společnou cestu životem
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 31.1. památka sv. Jana Boska, kněze
Salaš 18:00 Za děti, mládež a mladé rodiny.
úterý 1.2. úterý 4. týdne v mezidobí
Březnice 06:45 za + kněze P. Jaroslava Svobodu
středa 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Březnice 18:00 Za + rodiče, Boží požehnání pro živou rodinu s prosbou o dar zdraví
čtvrtek 3.2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Bohuslavice 17:00 Za + rodiče
pátek 4.2. pátek 4. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Březnice 18:00 Za + Boženu Dědourkovu a Boží požehnání pro živou rodinu.
sobota 5.2. památka sv. Agáty, panny a mučednice
Březnice 07:00 Na smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie, za obrácení hříšníků a za Sv. Otce.
neděle 6.2. 5. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Ludmilu Klívarovu, syna Roberta a živou a + rodinu.
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + rodiče Pitrunovy, dva bratry, sestru a živou rodinu.

Ve středu 2.2. večer v 18.00 hodin bude při mši svaté v Březnici svěcení svící.

Před prvním pátkem v měsíci budou adorace 1 hodinu před mší svatou v pondělí na Salaši, ve čtvrtek v Bohuslavicích a v pátek v Březnici.