Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 14.11. do 21.11.2021 - 46. týden

neděle 14.11. 33. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Jaroslava Holého, sestru Marii a duše v očistci
Březnice 08:00 Za farnost - hodová
Salaš 11:00 Za živou a + rodinu Plškovu, Ondrašíkovu a Rosíkovu
pondělí 15.11. sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
Salaš 18:00 Za + Martina Postavu a za živou a + rodinu
úterý 16.11. sv. Markéty Skotské
Březnice 06:45 ( volná intence )
středa 17.11. památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Březnice 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
Bohuslavice 17:00 Za Vladimíra a Jiřinu Vyoralovy a živou rodinu
pátek 19.11. pátek 33. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 Za živou a + rodinu Hutěčkovu a Juříkovu
sobota 20.11. sobota 33. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 Za rodinu Václavkovu, Vavrušovu a živou rodinu
neděle 21.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za živé a + hudebníky, zpěváky a varhaníky z naší farnosti
Salaš 11:00 Za + Ludvíka Mudříka a živou rodinu

V pátek 19.11. večer v 19.00 hod. bude v Březnici na faře další příprava na svátost biřmování.

Příští neděli 21.11. bude v Březnici při mši svaté v 8.00 hod. sbírka na potřeby kostela.