Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 29.1. do 5.2.2023 - 05. týden

neděle 29.1. 4. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Na poděkování za 90 let života
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + rodiče Pitrunovy, dva bratry, sestru a živou rodinu
pondělí 30.1. pondělí 4. týdne v mezidobí
Salaš 18:00 ( volná intence )
úterý 31.1. památka sv. Jana Boska, kněze
Březnice 06:45 Na poděkování 
středa 1.2. středa 4. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 Za + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu.
čtvrtek 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Bohuslavice 17:00 Za rodiče Kozmíkovy a živou a + rodinu
pátek 3.2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Březnice 18:00 Za + Aloise Malotu, dvoje rodiče, Boží požehnání a ochranu Panny Marie, a za živou rodinu
sobota 4.2. sobota 4. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 Na smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie, za obrácení hříšníků a za Sv. Otce.
neděle 5.2. 5. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + rodiče Bambuchovy a živé rodiny
Salaš 11:00 Za + Jaromíra a Vlastu Plškovy, rodinu Plškovu, Ondrašíkovu, Helovu a živou rodinu

Setkání řeholníků a řeholnic – AKS

Dnešní neděli bude na závěr mše svaté dveřní sbírka na podporu setkání mládeže v Lisabonu se Svatým otcem.

V tomto týdnu před prvním pátkem budou hodinové adorace přede mší svatou v pondělí na Salaši, ve čtvrtek v Bohuslavicích a v pátek v Březnici.

V pátek dopoledne proběhnou návštěvy nemocných v Březnici.  

Příští neděli 5. února bude při mši svaté v Březnici představení dětí, které se připravují na svaté přijímání.

Pro adoptivní děti naší farnosti se vybralo a bylo odesláno celkem 15 200,-Kč. Poděkování všem, kteří přispěli.