Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 10.7. do 17.7.2022 - 28. týden

neděle 10.7. 15. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + rodiče Hřibovy a za živé rodiny
Salaš 11:00 Za + rodiče Nevělíkovy, staříčky Vaculovy a živou rodinu
pondělí 11.7. svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
Salaš 18:00 Za + rodinu Blahušovu, Slezákovu a živou rodinu
úterý 12.7. úterý 15. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 13.7. sv. Jindřicha
Březnice 18:00 za dar zdraví pro celou rodinu a Boží požehnání
čtvrtek 14.7. bl. Hroznaty, mučedníka
Bohuslavice 17:00 Za účastníky májových pobožností
pátek 15.7. památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Březnice 18:00 Za Jindřicha Švajdu a Boží požehnání pro živou rodinu
sobota 16.7. Panny Marie Karmelské, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 za + Annu Parchanskou
neděle 17.7. 16. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Jindřicha Chmelu, dvoje rodiče a živou rodinu
Březnice 08:00 Za + rodiče Vyoralovy a Burdelovy a Boží požehnání pro živé rodiny
Salaš 11:00 Za farnost

V úterý ráno v Březnici mše svatá nebude.

Ve středu 13. července se koná v Březnici Fatimský den. Od rána 8.00 hodin do 17.00 hodin bude probíhat v kostele adorace. V 17.00 hodin všechny zveme na modlitbu rozjímavého růžence. Přede mší svatou příležitost ke svátosti smíření. Mši svatou bude celebrovat P. Filip Hochman - kaplan z Rajnochovic.

Farní pouť na Svatý Hostýn bude v úterý 9. srpna 2022. Přihlašujme se ve všech našich kostelích v sakristii. Příspěvek na autobus bude 150,00 Kč.