Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 24.7. do 31.7.2022 - 30. týden

neděle 24.7. 17. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za rodiče Kozmíkovy a živou a + rodinu
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za Annu a Josefa Mikeštíkovy a syna
pondělí 25.7. svátek sv. Jakuba, apoštola
Dnes mše sv. není
úterý 26.7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Dnes mše sv. není
středa 27.7. památka sv. Gorazda a druhů
Dnes mše sv. není
čtvrtek 28.7. čtvrtek 17. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
pátek 29.7. památka sv. Marty
Dnes mše sv. není
sobota 30.7. sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 31.7. 18. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Na vlastní úmysl
Salaš 11:00 Za Jindřicha Vidláře a Alfreda a Evu Vykoukalovy

Dnes v neděli 24.7. se koná v našich kostelích sbírka na kostel.

V tomto týdnu nebudou v našich kostelích mše svaté. V případě pohřbu nebo zaopatřování se obracejte na pana děkana P. Kamila Obra ze Zlína - tel. 731 621 205.

Přihlašujme se v sakristii kostela na pouť na Svatý Hostýn.