Kalendář akcí a událostí farnosti

Leden 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1Matky Boží Panny Marie
2sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
3Nejsvětějšího Jména Ježíš
4středa 2. týdne po Narození Páně
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje, apoštola

  Za dar zdraví a požehnání pro Bohumíra Novosada a jeho syny s rodinami

5čtvrtek 2. týdne po Narození Páně
6Zjevení Páně
7sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje, apoštola

  Na smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie, za obrácení hříšníků a za Sv. Otce.

8Křtu Páně
9pondělí 1. týdne v mezidobí
10úterý 1. týdne v mezidobí
11středa 1. týdne v mezidobí
12čtvrtek 1. týdne v mezidobí
13sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje, apoštola

  Za rodinu Vavrušovu, Bednaříkovu a Boží požehnání pro živou rodinu.

14sobota 1. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
152. neděle v mezidobí
16pondělí 2. týdne v mezidobí
17sv. Antonína, opata
 • 06:45 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:45
  • farní kostel sv. Bartoloměje, apoštola

  za rodinu Novosadovou a Horsákovou a duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

18Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
19čtvrtek 2. týdne v mezidobí
20sv. Fabiána, papeže a mučedníka
21sv. Anežky Římské, panny a mučednice
223. neděle v mezidobí (Božího slova)
23pondělí 3. týdne v mezidobí
24sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25Obrácení sv. Pavla, apoštola
26sv. Timoteje a Tita, biskupů
27sv. Anděly Mericiové, panny
 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00
  • farní kostel sv. Bartoloměje, apoštola

  Za rodinu Kadlčákovu a Hajdovu, Boží požehnání celé rodině a dar zdraví

28sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
294. neděle v mezidobí
30pondělí 4. týdne v mezidobí
31sv. Jana Boska, kněze