Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 16.1. do 23.1.2022 - 03. týden

neděle 16.1. 2. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Josefa a Vlastu Gavendovy a za živou rodinu
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + rodiče Egerovy, bratra, rodiče Jurčovy a živou rodinu
pondělí 17.1. památka sv. Antonína, opata
Salaš 18:00 Za jednotu křesťanů
úterý 18.1. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Březnice 06:45 Za jednotu křesťanů
středa 19.1. středa 2. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 za B.P. pro děti, za lásku, víru a věrnost v rodinách, s prosbou o dar zdraví pro manžela
čtvrtek 20.1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Bohuslavice 17:00 ( volná intence )
pátek 21.1. památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Březnice 18:00 Za Veroniku Dědkovu a živou rodinu
sobota 22.1. sv. Vincence, jáhna a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 Na úmysl dárce
neděle 23.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Na úmysl dárce
Salaš 11:00 Poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní

Od 18. do 25. ledna se modlíme za jednotu křesťanů.

Do středy 19.1. posílejme příspěvky do Našich dědin.

V pátek 21.1. v 19.00 hod. bude v Březnici na faře další příprava na svátost biřmování.

 23.1. je neděle Božího slova a  při mších svatých bude sbírka na biblický apoštolát.