Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 3.4. do 10.4.2022 - 14. týden

neděle 3.4. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Bohuslavice 09:45 Za živé a + rodiny Vyoralovy a Zábojníkovy a duše v očistci
Březnice 08:00 Za + rodiče, bratra a požehnání pro živou rodinu
Salaš 11:00 za farnost
pondělí 4.4. pondělí 5. postního týdne
Salaš 18:00 Na poděkování za dar křtu, prosba o dar víry, naděje a lásky.
úterý 5.4. úterý 5. postního týdne
Březnice 06:45 ( volná intence )
středa 6.4. středa 5. postního týdne
Březnice 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 7.4. čtvrtek 5. postního týdne
Bohuslavice 17:00 Poděkování za prožitých 50let společného života.
pátek 8.4. pátek 5. postního týdne
Březnice 18:00 Za + Marii Poláchovu, manžela a živou a + rodinu
sobota 9.4. sobota 5. postního týdne
Březnice 07:00 za + Petra Mikela, rodiče a bratry s rodinami
neděle 10.4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Bohuslavice 09:45 Za Vojtěcha Balajku k nedožitým stým narozeninám, za + manželku Ludmilu a za živou rodinu.
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za živou a + rodinu Svozilovu a poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní.

V sobotu 9.4. bude v Březnici příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi od 11.00 hod. do 12.00 hod. a v Bohuslavicích od 13.00 hod. do 14.00 hod.

V sobotu 9.4. bude v Březnici předvelikonoční úklid kostela fary.

Na květnou neděli 10.4. bude při všech bohoslužbách žehnání ratolestí a sbírka na kostel. 

Na květnou neděli budou pobožnosti křížové cesty: Březnice 14.30 hod., Bohuslavice 14.30 hod. a na Salaši ve 14.00 hod.

Zapisujme se na adoraci u Božího hrobu v Březnici v pátek 15.4. a v sobotu 16.4.2022.