Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 22.5. do 29.5.2022 - 21. týden

neděle 22.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Bohuslavice 09:45 Za + Jaroslava Osohu, živou a + rodinu
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + Přemysla Mikeše, rodiče a živou rodinu
pondělí 23.5. pondělí 6. velikonočního týdne
Salaš 00:00 Za + rodinu Slezákovu, Blahušovu, Poláškovu a živou rodinu
(přeloženo)
úterý 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Dnes mše sv. není
středa 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Březnice 00:00 Za + manžela Antonína Petříka
(přeloženo)
17:30 Dětská májová pobožnost
čtvrtek 26.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Bohuslavice 00:00 Za rodiče Kafkovy, dceru Ludmilu a živou a + rodinu
(přeloženo)
Březnice 18:00 Za Jarmilu Mičákovu, manžela a živou rodinu
pátek 27.5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
Dnes mše sv. není
sobota 28.5. sobota 6. velikonočního týdne
Březnice 00:00 Za + Marii a Bohumila Faldíkovy, + dceru Miladu a Boží požehnání pro živou rodinu
(Přeloženo)
neděle 29.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + Martu Dědourkovu
Salaš 11:00 Za + Mons. Rudolfa Nejezchlebu a celou + rodinu Nejezchlebovu

V případě potřeby, se prosím, obracejte na Římskokatolickou farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín - děkan Mgr. Kamil Obr = 731 621 205