Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 12.9. do 19.9.2021 - 37. týden

neděle 12.9. 24. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Stanislava Ondrašíka, dceru Věru a živou a + rodinu Svozilovu a Ondrašíkovu
Březnice 08:00 Za farnost
Kříž na Dolních pasekách - u Vavrušů 16:00 ( volná intence )
Salaš 11:00 Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
pondělí 13.9. památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Březnice 08:00 8.00 - 17.00 adorace
15:00 Pohřeb + paní Emilie Hořínkové
17:00 Růženec
18:00 Mše svatá s novokněžským požehnáním - P. Michal Staufčík.
úterý 14.9. svátek Povýšení svatého Kříže
Březnice 06:45 za + kněze P. Pospíšila
středa 15.9. památka Panny Marie Bolestné
Březnice 18:00 Na úmysl dárce
čtvrtek 16.9. sv. Ludmily, mučednice
Bohuslavice 17:00 Za Zdeňka Kašíka, jeho rodiče a prarodiče
pátek 17.9. sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
Březnice 18:00 Za + Helenu Tobolákovou a požehnání pro celou živou rodinu
sobota 18.9. sobota 24. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 Za + Františka Kadlčáka, dvoje rodiče a živou rodinu
neděle 19.9. 25. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za Marii a františka Lečíkovy, dceru a syna
Salaš 11:00 Za živou a + rodinu Vykoukalovu a Nevělíkovu