Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 19.6. do 26.6.2022 - 25. týden

neděle 19.6. 12. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + Ludmilu Slezákovu a živou rodinu
Salaš 11:00 Za + rodinu Tomáškovu, Svozilovu, za živou rodinu a dar zdraví
pondělí 20.6. pondělí 12. týdne v mezidobí
Salaš 18:00 Za Julii a Josefa Balajkovy a syna Pavla
úterý 21.6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Dnes mše sv. není
středa 22.6. sv. Paulína Nolánského, biskupa
Březnice 18:00 Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu a za zemřelé rodiče
čtvrtek 23.6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Bohuslavice 17:00 Za Zdenka Kašíka, dvoje rodiče a prarodiče
pátek 24.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Březnice 18:00 Poděkování za dar života, prosba za ochranu a požehnání celé rodině
sobota 25.6. památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
Březnice 07:00 Na úmysl dárce
neděle 26.6. 13. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za + rodiče Záhorovy a za živou a + rodinu
Březnice 08:00 Za + Pavla Balajku, za + rodiče Buchtovy a Zábojníkovy a za živé rodiny
Salaš 11:00 Za farnost

Po dobu nemoci duchovního správce nebudou v kostele v Březnici mše svaté v úterý ráno v 6.45 hodin.

V pátek večer 24.6. v 19.00 hodin bude v Březnici na faře další příprava na svátost biřmování.

V neděli 26. června v 16.00 hodin se měla konat pouť u Boží muky na Majáku. Nebude. Nový termín bude včas oznámen.

Dne 2.7.2022 v kostele sv. Bartoloměje v Březnici u Zlína chtějí uzavřít svátost manželství tito snoubenci: Adam Ohnút, bytem Březnice 486 a Tereza Hochmanová, bytem Zlín, Díly IV. 3691. Pokud by někdo věděl o nějaké překážce zabraňující vzniku tohoto manželství, ať to nahlásí duchovnímu správci.