Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 26.9. do 3.10.2021 - 39. týden

neděle 26.9. 26. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za rodinu Balajkovu, Janotovu, Plškovu a Žárskou
Březnice 08:00 Za rodinu Malotovu a za živou rodinu
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 27.9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Salaš 18:00 Za + Františka Blahuše, rodiče, rodinu Slezákovu a živou rodinu
úterý 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
Březnice 08:00 Na úmysl dárce
středa 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Březnice 18:00 Na poděkování za 60 let života s prostou o požehnání a dar zdraví do dalších let.
čtvrtek 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Bohuslavice 17:00 Za + manžela a rodiče
pátek 1.10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Březnice 18:00 Za zemřelé členy červeného kříže v Březnici.
sobota 2.10. památka svatých andělů strážných
Březnice 07:00 Na smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Panny Marie, za obrácení hříšníků a za Sv. Otce.
neděle 3.10. 27. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Františka Šišku, dvoje rodiče, Františka Švehlu a za duše v očistci.
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Poutní mše sv.
Za živé a + občany Salaše
14:00 Požehnání Požehnání