Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 20.2. do 27.2.2022 - 08. týden

neděle 20.2. 7. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Miroslava Vašků, dvoje rodiče a živou rodinu.
Březnice 08:00 Za + rodiče Bambuchovy a za živé rodiny
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 21.2. sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
Salaš 18:00 Za nemocného a jeho zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání do rodiny.
úterý 22.2. svátek Stolce sv. Petra, apoštola
Březnice 06:45 za dar zdraví a dary Ducha Svatého pro lékaře
středa 23.2. památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Březnice 18:00 za živou a zemřelou rodinu Kadlčákovou
čtvrtek 24.2. čtvrtek 7. týdne v mezidobí
Bohuslavice 17:00 Za Františku Chmelovu, manžela a živou rodinu.
pátek 25.2. pátek 7. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu.
sobota 26.2. sobota 7. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 za dar víry a milost obrácení
neděle 27.2. 8. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za + Miladu Pauzovu a za živou a + rodinu
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + Jaroslava Tomáška, rodiče Tomáškovy, Svozilovy a živou rodinu.

Dnes při mších svatých je sbírka na kostel.

Příští neděli bude při mších svatých sbírka Haléř svatého Petra.

Biskupové nás vyzývají k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině.