Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 5.12. do 12.12.2021 - 49. týden

neděle 5.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohuslavice 09:45 Za rodiče Prachařovy, staříčky Prachařovy a Vyoralovy a živou rodinu
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, za + rodiče a bratra
pondělí 6.12. sv. Mikuláše, biskupa
Salaš 18:00 Za + rodinu Blahušovu, Slezákovu a živou rodinu
úterý 7.12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Březnice 06:45 za živou a zemřelou rodinu Machovu a Boží ochranu do dalších let
středa 8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Březnice 18:00 za zemřelou Vilmu Hrubou a rodiče
čtvrtek 9.12. sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Bohuslavice 17:00 Za rodinu Baťkovu
pátek 10.12. Panny Marie Loretánské
Březnice 18:00 Za + manžela Hana Dinha, za Antonína Petříka, rodinu Úlovu a Petříkovu
sobota 11.12. sv. Damasa I., papeže
Březnice 07:00 za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
neděle 12.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + Marii a Josefa Slezákovy a živou rodinu
Salaš 11:00 Za + Zdenka Pektora, rodiče a živou a + rodinu