Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 13.2. do 20.2.2022 - 07. týden

neděle 13.2. 6. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za + Marii a Bohumila Faldíkovy, dceru Miladu a požehnání pro živou rodinu
Salaš 11:00 Za + rodinu Plškovu, Ondrašíkovu, Hélovu a živou rodinu
pondělí 14.2. pondělí 6. týdne v mezidobí
Salaš 18:00 Za + Dalibora Hlavinku.
úterý 15.2. úterý 6. týdne v mezidobí
Březnice 06:45 ( volná intence )
středa 16.2. středa 6. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 za živou a zemřelou rodinu Hnilicovu
čtvrtek 17.2. sv. Alexia a druhů, řeholníků
Bohuslavice 17:00 Za + Marii Kašpaříkovu, rodiče, sourozence a živou rodinu.
pátek 18.2. pátek 6. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 Za Miroslava Macha, bratry, rodiče a živou rodinu
sobota 19.2. sobota 6. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 ( volná intence )
neděle 20.2. 7. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Miroslava Vašků, dvoje rodiče a živou rodinu.
Březnice 08:00 Za + rodiče Bambuchovy a za živé rodiny
Salaš 11:00 Za farnost

V pondělí 14.02. bude při mši svaté v 18.00 hodin v kapli na Salaši společné udělování svátosti nemocných.

Do středy 16.02. odevzdávejme nové příspěvky pro Naše Dědiny.

V pátek večer v 19.00 hodin bude další příprava na svátost biřmování.

Příští neděli bude při mši svaté sbírka na kostel.