Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 24.10. do 31.10.2021 - 43. týden

neděle 24.10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Bohuslavice 09:45 Za živou a + rodinu Vavrušovu a Vránovu
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + rodiče Egerovy, bratra, rodiče Jurčovy, rodinu Plškovu a živou rodinu
pondělí 25.10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Salaš 18:00 Za + Jaroslavu Zeldovu, manžela a živou rodinu
úterý 26.10. úterý 30. týdne v mezidobí
Březnice 06:45 ( volná intence )
středa 27.10. středa 30. týdne v mezidobí
Březnice 15:00 Pohřeb: Božena Šůstková
18:00 Reserve
čtvrtek 28.10. svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Bohuslavice 17:00 Za rodiče Jiřinu a Vladimíra Vyoralovy a živou rodinu
pátek 29.10. pátek 30. týdne v mezidobí
Březnice 18:00 Za rodinu Malotovu a Vavrušovu a za živou rodinu
sobota 30.10. sobota 30. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 ( volná intence )
neděle 31.10. 31. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za farnost
Březnice 08:00 Za živou a + rodinu Kostíkovu, Vyoralovu a Čelůstkovu.
Salaš 11:00 Za + Františku Klívarovu, + rodinu Klívarovu a Blahušovu a za živou rodinu

Plnomocné odpustky za zemřelé je možné získat již od pondělí 25. října do 8. listopadu. Kromě tří obvyklých podmínek / sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce / je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.

Ve středu 27.10. v Březnici v 15.00 hod. bude pohřeb zemřelé paní Boženy Šůstkové.

V sobotu 30.10. v 15.00 hod. se koná na hřbitově na Salaši dušičková pobožnost za zemřelé.

V neděli 31.10. se koná v Březnici v kostele adorační den farnosti - den modliteb za bohoslovce. Výstav začíná v 9.00 hod. a končí v 16.00 hod. 

V neděli 31.10. se koná v Březnici na hřbitově v 16.00 hod. dušičková pobožnost za zemřelé.