Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 20.11. do 27.11.2022 - 47. týden

neděle 20.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Bohuslavice 09:45 Za Jaroslava Holého, sestru Marii a duše v očistci
Březnice 08:00 Za živé a + hudebníky, varhaníky a zpěváky farnosti
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 21.11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Dnes mše sv. není
úterý 22.11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
středa 23.11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Dnes mše sv. není
čtvrtek 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Dnes mše sv. není
pátek 25.11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Březnice 18:00 Poděkování za dar manželství a prosba o požehnání celé rodině
sobota 26.11. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 27.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohuslavice 09:45 Za rodiče Prachařovy, staříčky Prachařovy a Vyoralovy a živou rodinu
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + Ludmilu Svozilovu, za živou a + rodinu Svozilovu a Laluhovu

23. 11. Červená středa (https://www.cervenastreda.cz/)


V pondělí bude v Březnici na faře v 17.30 hod. zkouška kostelního smíšeného pěveckého sboru. Srdečně jsou zváni všichni ochotní zpěváci.

V tomto týdnu nebudou ve farnosti slouženy mše svaté. Mše svatá bude pouze v pátek ve farním kostele v 18.00 hod. V neděli budou mše svaté běžně ve všech obcích. V případě pohřbu nebo zaopatřování se obracejte na pana děkana ve Zlíně P. Kamila Obra - mobil 731 621 205.

Příští neděli 27.11.2022 - první adventní - budou při mších svatých požehnány adventní věnce. Nezapomeňte si je přinést.