Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 18.9. do 25.9.2022 - 38. týden

neděle 18.9. 25. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za živou a + rodinu Svozilovu a Ondrašíkovu.
Březnice 08:00 Za + Jiřinu Mišurcovu,  + rodiče Menšíkovy a za živé rodiny
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 19.9. sv. Januária, biskupa a mučedníka
Salaš 18:00 Za + Františka Blahuše, rodiče, rodinu Slezákovu a živou rodinu.
úterý 20.9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Březnice 06:45 ( volná intence )
středa 21.9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Březnice 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 22.9. čtvrtek 25. týdne v mezidobí
Bohuslavice 17:00 Za + bratra a živou a + rodinu.
pátek 23.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Březnice 18:00 Za + rodiče Bohumila a Marii Ondíkovy, bratra Bohumila, za rodinu Hanačíkovu a požehnání celé živé rodině.
sobota 24.9. sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Březnice 07:00 ( volná intence )
neděle 25.9. 26. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za živou a + rodinu Balajkovu, Janotovu, Plškovu a Žárskou.
Březnice 08:00 Za farnost
Salaš 11:00 Za + a živou rodinu Vykoukalovu a Nevělíkovu.

Ve středu večer v 19.00 hodin bude na faře redakční rada. Prosíme o příspěvky do Našich dědin.

V pátek večer v 19.00 hodin bude v Březnici na faře další příprava na svátost biřmování.

V sobotu 24. září se koná pěší pouť na poutní místo na Provodov. Odchod od kostela je ráno v 8.00 hodin. Všichni jsou srdečně zváni na poutní mši svatou za naši farnost, která bude na Provodově v 11.00 hodin.