Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZNICE U ZLÍNA
od 7.11. do 14.11.2021 - 45. týden

neděle 7.11. 32. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Ludmilu a Matouše Hujíčkovy
Březnice 08:00 Za rodinu Staňkovou a Šalenovou
Salaš 11:00 Za farnost
pondělí 8.11. pondělí 32. týdne v mezidobí
Salaš 18:00 Za + Bohumila Vyorala, dvoje rodiče a duše v očistci
úterý 9.11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
Březnice 06:45 ( volná intence )
středa 10.11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Březnice 18:00 za + rodiče a jejich sourozence
čtvrtek 11.11. památka sv. Martina Tourského, biskupa
Bohuslavice 17:00 Za P.Františka Petrů a P.Klaudia Tutsche
pátek 12.11. památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Březnice 18:00 za + Rudolfa Pospíšila a za živou rodinu
sobota 13.11. památka sv. Anežky České, panny
Březnice 07:00 ( volná intence )
neděle 14.11. 33. neděle v mezidobí
Bohuslavice 09:45 Za Jaroslava Holého, sestru Marii a duše v očistci
Březnice 08:00 Za farnost - hodová
Salaš 11:00 Za živou a + rodinu Plškovu, Ondrašíkovu a Rosíkovu

Příští neděli si v Březnici připomeneme posvěcení našeho kostela a poděkujeme za letošní úrodu.

Příští neděli se v našich kostelech koná tradiční sbírka na Charitu.